Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối vào ngày 10 tháng 1 năm 2023

Chúng tôi nhận ra rằng quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng và coi trọng nó. Chính sách quyền riêng tư này mô tả các chính sách và quy trình của One Pixel Media về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ One Pixel Media, thông qua trang web One Pixel Media, điện thoại di động của bạn hoặc thông qua một trong các ứng dụng One Pixel Media. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập bằng các phương tiện khác (kể cả ngoại tuyến) hoặc từ các nguồn khác. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong Chính sách quyền riêng tư này có ý nghĩa như trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Thu thập và sử dụng thông tin

One Pixel Media sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để phân tích cách Dịch vụ được sử dụng, chẩn đoán các vấn đề về dịch vụ hoặc kỹ thuật, duy trì bảo mật, cá nhân hóa nội dung, ghi nhớ thông tin để giúp bạn truy cập hiệu quả vào tài khoản của mình, theo dõi các số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập và các mẫu nhân khẩu học, đồng thời theo dõi Nội dung của người dùng và người dùng khi cần thiết để tuân thủ Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ và các luật hiện hành khác.

Thông tin do người dùng cung cấp: Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân, chẳng hạn như tên và địa chỉ email, nếu bạn đăng ký tài khoản thành viên với Dịch vụ. Tên của bạn và các thông tin khác mà bạn chọn để thêm vào hồ sơ của mình sẽ có sẵn để xem công khai trên Dịch vụ. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi số điện thoại di động của mình nếu bạn chọn gửi câu hỏi và nhận câu trả lời qua tin nhắn văn bản. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn các thông báo liên quan đến Dịch vụ (bao gồm mọi thông báo theo yêu cầu của pháp luật, thay cho việc liên lạc bằng thư bưu điện). Bạn có thể kiểm soát việc nhận một số tin nhắn liên quan đến Dịch vụ trên trang Cài đặt của mình. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn các email tiếp thị. Nếu bạn không muốn nhận những tin nhắn như vậy, bạn có thể từ chối bằng cách làm theo hướng dẫn trong tin nhắn. Nếu bạn trao đổi thư từ với chúng tôi qua email, chúng tôi có thể giữ lại nội dung email, địa chỉ email của bạn và phản hồi của chúng tôi.

Nếu bạn sử dụng thông tin tài khoản Facebook, Twitter hoặc các trang mạng xã hội khác (“SNS”) để đăng nhập vào One Pixel Media, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ ID người dùng SNS của bạn.

Bạn cũng cung cấp cho chúng tôi thông tin về Nội dung người dùng mà bạn đăng lên Dịch vụ. Các câu hỏi, câu trả lời và các đóng góp khác của bạn trên Dịch vụ và siêu dữ liệu về chúng (chẳng hạn như khi bạn đăng chúng), có thể xem công khai trên Dịch vụ, cùng với tên của bạn (trừ khi Dịch vụ cho phép bạn đăng ẩn danh). Thông tin này có thể được tìm kiếm bởi các công cụ tìm kiếm và được xuất bản lại ở những nơi khác trên Web theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ lời mời của chúng tôi để mời một người bạn tham gia Dịch vụ, chúng tôi sẽ hỏi bạn địa chỉ email của người đó và tự động gửi lời mời qua email. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ nhập liên hệ của chúng tôi để giúp bạn tải lên địa chỉ email của bạn bè mình để bạn có thể tìm những người bạn đã sử dụng One Pixel Media hoặc mời bạn bè sử dụng Dịch vụ. One Pixel Media lưu trữ thông tin này để gửi lời mời, đăng ký bạn bè của bạn nếu lời mời của bạn được chấp nhận, để theo dõi sự thành công của dịch vụ lời mời của chúng tôi và xác định bạn bè của bạn trên One Pixel Media.

Thông tin được thu thập tự động: Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sử dụng cookie phiên và cookie liên tục cũng như các công nghệ theo dõi khác để (a) lưu trữ tên người dùng và mật khẩu của bạn; (b) phân tích việc sử dụng Dịch vụ; (c) tùy chỉnh Dịch vụ theo sở thích của bạn và (d) kiểm soát quảng cáo được Dịch vụ hiển thị. Một cookie liên tục vẫn còn trên máy tính của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt để trình duyệt của bạn có thể sử dụng nó trong các lần truy cập Dịch vụ tiếp theo. Có thể xóa cookie liên tục bằng cách làm theo hướng dẫn của trình duyệt web của bạn. Cookie phiên là tạm thời và biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt của mình. Bạn có thể đặt lại trình duyệt web của mình để từ chối tất cả cookie hoặc để cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường nếu khả năng chấp nhận cookie bị tắt. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc sử dụng Cookies của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích lưu lượng truy cập trang web tổng hợp, ẩn danh. Để theo dõi việc sử dụng phiên của bạn, Google bỏ một cookie (_ga) với ClientID được tạo ngẫu nhiên trong trình duyệt của bạn. ID này được ẩn danh và không chứa thông tin nhận dạng như email, số điện thoại, tên, v.v. Chúng tôi cũng gửi cho Google Địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi sử dụng GA để theo dõi hành vi trang web tổng hợp, chẳng hạn như những trang bạn đã xem, trong bao lâu, v.v. Thông tin này rất quan trọng đối với chúng tôi để cải thiện trải nghiệm người dùng và xác định hiệu quả của trang web. Nếu bạn muốn truy cập thông tin duyệt web mà chúng tôi có – hoặc yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu GA nào – vui lòng xóa cookie _ga của bạn, liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu này và/hoặc cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ Internet khác, tệp nhật ký, GIF rõ ràng, công nghệ Flash và các công nghệ tương tự khác để phân phối hoặc giao tiếp bằng cookie và theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Chúng tôi cũng có thể bao gồm các ảnh GIF rõ ràng trong các email dựa trên HTML được gửi tới người dùng của chúng tôi để xác định xem thư đã được mở hay chưa. Khi chúng tôi áp dụng công nghệ bổ sung, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin bổ sung thông qua các phương pháp khác.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ tự động này để thu thập và phân tích một số loại thông tin mà chúng tôi coi là thông tin phi cá nhân, bao gồm: (a) thông tin liên quan đến thiết bị bạn sử dụng để truy cập hoặc tương tác với Dịch vụ, chẳng hạn như địa chỉ IP, thông tin định vị địa lý, số nhận dạng thiết bị duy nhất và thông tin khác về điện thoại di động của bạn hoặc (các) thiết bị di động khác, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt; và (b) thông tin liên quan đến cách bạn tương tác với Dịch vụ, chẳng hạn như: các trang và URL giới thiệu và thoát, loại nền tảng, số lần nhấp, tên miền, trang đích, trang đã xem và thứ tự của các trang đó, lượng thời gian dành cho các trang cụ thể, ngày giờ bạn sử dụng Dịch vụ và các thông tin tương tự khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu khác, chẳng hạn như tiêu chí và kết quả tìm kiếm.

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin khác nhau về vị trí của bạn, bao gồm thông tin chung (ví dụ: địa chỉ IP, mã zip) và thông tin cụ thể hơn (ví dụ: chức năng dựa trên GPS trên thiết bị di động được sử dụng để truy cập Dịch vụ) và có thể sử dụng thông tin đó để tùy chỉnh Dịch vụ với thông tin và tính năng dựa trên vị trí. Nếu bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động và bạn không muốn thiết bị của mình cung cấp cho chúng tôi thông tin theo dõi vị trí, bạn có thể tắt GPS hoặc các chức năng theo dõi vị trí khác trên thiết bị của mình, miễn là thiết bị của bạn cho phép bạn làm điều này.

One Pixel Media có thể cho phép các bên thứ ba phân phát quảng cáo trên Dịch vụ và sử dụng các bên thứ ba khác để giúp chúng tôi thu thập và phân tích thông tin về việc bạn sử dụng dịch vụ, tạo số liệu thống kê tổng hợp về việc sử dụng trang web và cung cấp các dịch vụ chia sẻ nội dung để hỗ trợ Dịch vụ. Các bên thứ ba này cũng có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin phi cá nhân tương tự về việc bạn sử dụng Dịch vụ. One Pixel Media không kiểm soát việc sử dụng các công nghệ đó của bên thứ ba và việc sử dụng chúng chịu sự điều chỉnh của chính sách quyền riêng tư của các bên đó. Để biết thêm thông tin về các mạng quảng cáo của bên thứ ba sử dụng các công nghệ này và để từ chối việc thu thập thông tin của họ, hãy xem networkadvertising.org

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Thông tin nhận dạng cá nhân: One Pixel Media có thể chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với các bên thứ ba nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ kết hợp với One Pixel Media. Nếu chúng tôi làm điều này, việc sử dụng thông tin của bạn của các bên thứ ba đó sẽ bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin cá nhân ở các vị trí nằm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của One Pixel Media (ví dụ: trên các máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu được đặt cùng với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ).

Khi chúng tôi phát triển công việc kinh doanh của mình, chúng tôi có thể mua hoặc bán tài sản hoặc dịch vụ kinh doanh. Thông tin về khách hàng, email và khách truy cập nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển giao trong các loại giao dịch này. Chúng tôi cũng có thể chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng thông tin đó trong quá trình thoái vốn, sáp nhập hoặc giải thể công ty.

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin của bạn với sự đồng ý của bạn, chẳng hạn như nếu bạn chọn đăng nhập vào Dịch vụ thông qua dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không thể kiểm soát việc bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn.

One Pixel Media có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu luật pháp hoặc trát đòi hầu tòa yêu cầu như vậy hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc tuân thủ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu pháp lý là cần thiết một cách hợp lý; để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người nào; để giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của One Pixel Media.

Thông tin không thể nhận dạng cá nhân: Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc ẩn danh thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ để thông tin không nhận dạng bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp, ẩn danh và thông tin không thể nhận dạng cá nhân khác cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả mục đích nghiên cứu và tiếp thị, đồng thời việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin đó không chịu bất kỳ hạn chế nào theo Chính sách quyền riêng tư này.

One Pixel Media có thể cho phép các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba phân phát quảng cáo trên Dịch vụ. Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng công nghệ để gửi trực tiếp tới trình duyệt của bạn các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên One Pixel Media. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Họ cũng có thể sử dụng các công nghệ khác (chẳng hạn như cookie, JavaScript hoặc bọ web) để đo lường hiệu quả của quảng cáo và để cá nhân hóa nội dung quảng cáo. One Pixel Media không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho các máy chủ quảng cáo bên thứ ba hoặc mạng quảng cáo này mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu nhà quảng cáo yêu cầu One Pixel Media hiển thị quảng cáo cho một đối tượng nhất định và bạn trả lời quảng cáo đó, thì nhà quảng cáo hoặc máy chủ quảng cáo có thể kết luận rằng bạn phù hợp với mô tả về đối tượng mà họ đang cố gắng tiếp cận. Chính sách quyền riêng tư của One Pixel Media không áp dụng cho và chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của các nhà quảng cáo bên thứ ba. Vui lòng tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các nhà quảng cáo đó để biết thêm thông tin.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

One Pixel Media sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, quản lý và kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại để duy trì tính toàn vẹn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền đến One Pixel Media hoặc đảm bảo rằng thông tin của bạn trên Dịch vụ không thể bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ quy định vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi. biện pháp bảo vệ. Trong trường hợp thông tin cá nhân bị xâm phạm do vi phạm bảo mật, One Pixel Media sẽ thông báo ngay cho những người có thông tin cá nhân bị xâm phạm, theo quy trình thông báo được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc theo yêu cầu khác của luật áp dụng.

Lựa chọn của bạn Về thông tin của bạn

Tất nhiên, bạn có thể từ chối gửi thông tin nhận dạng cá nhân qua Dịch vụ, trong trường hợp đó One Pixel Media có thể không cung cấp được một số dịch vụ nhất định cho bạn. Bạn có thể cập nhật hoặc sửa thông tin tài khoản và tùy chọn email của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình.

Quyền riêng tư của trẻ em

Bảo vệ sự riêng tư của trẻ nhỏ là đặc biệt quan trọng. One Pixel Media không cố ý thu thập hoặc thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc cố ý cho phép những người đó đăng ký Dịch vụ. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi mà không có xác minh về sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó.

Liên kết đến các trang web khác

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ, cũng như thông tin hoặc nội dung có trong đó. Hãy nhớ rằng khi bạn sử dụng một liên kết để đi từ Dịch vụ đến một trang web khác, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không còn hiệu lực. Trình duyệt và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả những trang có liên kết trên trang web của chúng tôi, phải tuân theo các quy tắc và chính sách riêng của trang web đó.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Nếu chúng tôi thay đổi các chính sách và quy trình bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này để giúp bạn biết những thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong những trường hợp nào chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thực tiễn của chúng tôi hoặc chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi: [email protected]